Harita Hizmetleriİmar uygulamamarı parselasyon
Halihazır harita yapımı
Plankote
Aplikasyon
İfraz tevhid
Röleve ölçümleri
Kübaj (hacim ) hesapları
3. Havalimanı ve Kanal İstanbul 
bölgesinde tüm arsa arazi işlemleri